Łukasz Donaj

Łukasz Donaj - w 2000 roku ukończył Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu otrzymując dyplom magistra w zakresie specjalności dziennikarskiej. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskał w 2004 roku (Polityka bezpieczeństwa niepodległej Ukrainy - INPiD UAM), a w 2014 roku -  stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce – specjalność: stosunki międzynarodowe (Uwarunkowania, przebieg i rezultaty transformacji na obszarze postradzieckim - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM).